در سال 2012، GBS تصمیم گرفت تا در راستای توسعه استراتژیک خود در نقاط مهم جهان دانشکده راه اندازی نماید. در حال حاضر ، GBS علاوه بر دانشکده اصلی خود که در ژنو واقع شده است ، در بارسلون اسپانیا، مسکو روسیه، دبی، ابو ظبی و العین امارات متحده عربی، دمام، ریاض و جده ی عربستان سعودی، چنجو چین، آستانه و آلماتی قزاقستان و ایران نیز دانشکده مستقر کرده است .