با توجه به قرارداد همکاری بین GBS سوئیس و Northampton انگلستان دانشجویانی که دروس خود را به طور کامل با GBS گذرانده باشند می توانند پایان نامه خود را با دانشگاه Northampton بگذرانند و در انتها موفق به کسب دو مدرک MBA از GBS سوئیس وNorthampton انگلستان می شوند.