مدرسه کسب و کار ژنو (GBS ) یک پیشرو جهانی در آموزش تجارت می باشد که خود را وقف آماده سازی و آموزش مدیران جهانی آینده کرده است ، مدیرانی که برای چهارمین انقلاب صنعتی آماده هستند . GBS دانشجویان خود را تشویق می کند تا در تمام سطوح از نهایت توانایی فکری خود استفاده کنند وهمیشه به دنبال تعالی وبهترین ها باشند.