بر اساس رتبه بندی مجله GBS ، CEOWORLD در بین 100 دانشگاه معتبر جهانی در حوزه کسب وکار قرار گرفت.

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵  

 بر اساس رتبه بندی مجله GBS ، CEOWORLD در بین 100 دانشگاه معتبر جهانی در حوزه کسب وکار قرار گرفت.

CEOWORLD که یک مجله در حوزه کسب و کار و تکنولوژی جهانی میباشد در آخرین شماره خود لیستی از دانشگاه ها ، مدیران اجرایی و کارآفرینان برتر را در سطح جهانی ارائه داد و GBS نیز در بین صد دانشگاه برتر کسب و کار در جهان جای گرفت.

 رویکرد این مجله معتبر جهانی در این رتبه بندی ، ارزیابی دانشگاه های کسب وکاردر حوزه های مختلفی نظیر شهرت  علمی آنها ، شرایط پذیرش ، میزان استخدام فارغ التحصیلان وتخصصهای ارائه شده توسط هر دانشگاه بود.

بیش از 120 هزار نفر در این نظر سنجی شرکت کردند که 22500 نفر دانشجو ، 45000 نفر مدیران و افراد حرفه ای  در حوزه صنعت و52500 نفر  استخدام شدگان در سرتاسر جهان بودند.

این لیست توسط دانشگاه GBS فراهم شد.

از مجموع 100 نمره ای که توسط  CEOWORLD برای سیستم ارزیابی دانشگاه ها لحاظ شده بود GBS توانست  20/85 نمره را کسب  ودر رده89 در کل دنیا قرار گیرد.

 رتبه GBS حتی از دانشگاه جورج واشنگتین آمریکا  و دانشگاه بیزینس  بیرمنگام انگلستان نیز بالاتر شد .

این دومین لوح افتخاری  است که GBS و سوئیس در ماه گذشته کسب کرده اند ( در ماه گذشته سوئیس مقام اول جهانی در امر آموزش را از سوی کنفرانس جهانی اقتصاد کسب کرد. )

ما به دریافت چنین نشانی افتخار می کنیم و خوشحال هستیم که توانسته ایم آموزشی در خور وشایسته دانشجویانمان ، فراهم کنیم.